Μετρήσεις Ακτινοβολίας Φωτοβολταϊκών

Μετράμε την ακτινοβολία στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα (Πυκνότητα Ισχύος S - Ηλεκτρομαγνητική Επιβάρυνση γραμμικών αγωγών & γεννητριών - ηλεκτρικών & μαγνητικών πεδίων)

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία φωτοβολταϊκών

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Φωτοβολταϊκά Πάνελ - Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά ονομάζεται η βιομηχανική διάταξη πολλών  φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για τεχνητούς ημιαγωγούς (συνήθως από πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Οι ημιαγωγοί αυτοί απορροφούν φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν μια ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο".

Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία των ανανεώσιμων ηλιακών πηγών ενέργειας, τα ηλιοθερμικά συστήματα είναι πιο αποδοτικά από τα φωτοβολταϊκά.

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) φαινόμενο αφορά τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το Φ/Β φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Εντμόντ Μπεκερέλ (Alexandre-Edmond Becquerel). Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που προϋπάρχει στο Φ/Β στοιχείο οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο.

Φωτοβολταϊκή Διάταξη

Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός μικρού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή γεννήτριες (module), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays).

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία φωτοβολταϊκών οικίας

Θα μετρήσουμε τα παρακάτω μεγέθη :

 • Πυκνότητα ισχύος S ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων  λόγω ασύρματης εκπομπής κινητής τηλεφωνίας   WiMax κινητής τηλεφωνίας (μέτρηση σε μW/m2 ).
 • Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από χαμηλές συχνότητες λόγω γραμμικών αγωγών μεταγωγής υψηλής τάσης ή μεγάλων πινάκων διανομής ισχύος .
 • Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από χαμηλές συχνότητες λόγω γεννητριών και μηχανών παραγωγής ενέργειας καθώς και φωτοβολταϊκών Πάνελ και inverters .
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία με την μέτρηση της πυκνότητα ροής μαγνητικών πεδίων σε nT  και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων σε μΑ/m2
πιστοποίηση προστασίας από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες

Πιστοποίηση μη έκθεσης / έκθεσης κάτω των ορίων ακτινοβολιών

 • Πιστοποιητικό για τον χώρο υποδοχής σας / γραφεία σας
 • Certificate Stickers για όλους τους χώρους ελέγχου
 • Πιστοποιητικό για τη Ιστοσελίδα σας
 • Ηλεκτρομαγνητικός Χάρτης της περιοχής επί των τοπογραφικών  σας
 • Ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού
 • Ανάδειξη του Πράσινου και αειφόρου χαρακτήρα της επιχείρησης
 • Ενίσχυση του πράσινου χαρακτήρα σας στις τοπικές κοινωνίες
 • Μη αμφισβητήσιμη υπηρεσία λόγω υπερσύγχρονης τεχνολογίας του εξοπλισμού μετρήσεων μας
 • Calibrated εξοπλισμός της Wavecontrol Spain / Germany

 

 • Η Πιστοποίησή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση και όπου απαιτείται
 • Σας δίνουμε αυτοκόλλητη σήμανση για τους Green χώρους σας
 • Σας εκδίδουμε Certificate στο δικτυακό μας τόπο συνοδευόμενο με καταχώρηση στην σελίδας σας διεθνώς αναγνωρισμένη
 • Η Πιστοποίησή σας δίνει ισχυρή φήμη ως εταιρεία με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς όλο και περισσότερο εκτιμώνται οι χώροι με χαμηλή ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση, ιδιαίτερα από άτομα υψηλού κινδύνου, σε περιοχές δράσης σας
 • Παρέχουμε πλήθος εγγράφων με διεθνή στοιχεία σχετικά με τις ακτινοβολίες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Η υπηρεσία μας δημιουργεί ένα ισχυρό εργαλείο στο marketing της επιχείρησής σας καθώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την παρεχόμενη ασφάλεια και πιστοποίηση.
 • Πιστοποιούμε με νέες μετρήσεις για τα αποτελέσματα πιθανής θωράκισης
 • Παρέχουμε εγγύηση 10 χρόνων για την θωράκιση (εφόσον τηρηθούν σωστά οι οδηγίες μας τόσο κατά την εφαρμογή των υλικών θωράκισης όσο και κατά την συντήρηση τους)
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία φωτοβολταϊκών

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1) Σημεία ελέγχου:

Για τις Χαμηλές συχνότητες εκτιμώνται πολλαπλά σημεία ελέγχου

Για τις Χαμηλές συχνότητες  θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στους χώρους, από  Μ/Σ  και γεννήτριες παροχής ενέργειας Inverters

 1. Σε όλη γεωγραφικά την περιοχή με βάση των κατόψεων σε ακριβή σημεία με καθορισμένες μέσω GPS συντεταγμένες στο οικόπεδο – περιοχή των μετρήσεων  του πάρκου
 2. Εκτιμώνται πολλαπλά σημεία ελέγχου ορισμένα με κύκλους έχοντες κέντρα γεωμετρικά ορισμένα σημεία εκπομπής σαν κέντρα κυψελίδων που καθορίζονται γεωγραφικά στο πάρκο
 3. Έμφαση στην ασφάλεια της περιοχής και του προσωπικού
 4. Μετρήσεις σε μετ/τες και δίκτυο διανομής ενέργειας από το φωτοβολταΪκό  πάρκο μέσω δικτύου της ΔΕΔΗΕ
 5. Μετρήσεις της περιοχής των Inverters
 6. Μετρήσεις κάθε ευαίσθητου τομέα που εσείς θα καθορίσετε στην περιοχή
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία φωτοβολταϊκών

2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

2α) Αποτύπωση του ηλεκτρομαγνητικού χάρτη των Panel  για όλους χώρους

2β) Αποτύπωση του ηλεκτρομαγνητικού χάρτη της περιοχής ενέργειας των panel του πάρκου σας σε γεωγραφικές κυψελίδες με ορισμένα κέντρα μέτρησης

2γ) Αναλυτικά
2.1 μετρήσεις
2.2  καταγραφή
2.3  ορισμοί περιοχών
2.4  καθορισμός με συντεταγμένες στο σχέδιο
2.5  μέτρα ασφαλείας
2.6  μέγιστοι χρόνοι παραμονής προσωπικού στις ορισμένες περιοχές
2.7  πλήρης ανάλυση των γεγονότων
2.8  διεθνείς προδιαγραφές και επιδημιολογικές μελέτες
2.9  εξοπλισμοί ασφαλείας προσωπικού για εργασία εντός ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
2.10 σήμανση πάνω στους χώρους με φυσικό τρόπο περιοχών
2.11 επιτόπια χρωματική διάκριση επικινδυνότητας περιοχών (μπλε, κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη)
2.12 Τοποθέτηση με σαφήνεια πινακίδων χρωματικών διακρίσεων με χρόνους παραμονής προσωπικού

γ) Θα δοθούν επιπλέον χάρτες (εκτός αυτών με τις απόλυτες τιμές) με χρωματικό κώδικα στους οποίους θα χαρακτηρίζονται οι περιοχές που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, όπως προκύπτουν από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές συστάσεις υγείας για χώρους εργασίας προσωπικού και πολιτών.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι αναγκαίο να συγκριθούν με τα Εθνικά όρια που έχουν τεθεί καθώς και με τα όρια τουλάχιστον τριών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους, ως προς τα όρια που έχουν θέσει οι χώρες αυτές.

Για την ολοκλήρωση της προσφοράς μας είναι απαραίτητα τα τοπογραφικά της περιοχής διενέργειας των μετρήσεων

Ενημερωτικοί σύνδεσμοι για τα Φωτοβολταϊκά και την Ακτινοβολία Φωτοβολταϊκών:

Φωτοβολταϊκά (wikipedia)

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα φωτοβολταϊκά

 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από Μετασχηματιστές Ισχύος Ηλεκτρικού Ρεύματος, Πυλώνες Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος –  μεσαίας τάσης – χαμηλής τάσης)

 

ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες φωτοβολταϊκών
Εταιρεία μέτρησης ακτινοβολίας φωτοβολταικών - ανεμογεννητριών
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP