Μετρήσεις Ακτινοβολίας Ανεμογεννητριών / Αιολικά Πάρκα

Μετράμε την ακτινοβολία από Αιολικά Πάρκα, Ανεμογεννήτριες (Πυκνότητα Ισχύος S - Ηλεκτρομαγνητική Επιβάρυνση γραμμικών αγωγών & γεννητριών - ηλεκτρικών & μαγνητικών πεδίων)

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πάρκων ανεμογγενητριών

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αιολική Ενέργεια, Αιολικά Παρκα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας είναι τα εξής:
• δε ρυπαίνει το περιβάλλον
• είναι δωρεάν
• είναι ανεξάντλητη
• είναι εγχώρια πηγή ενέργειας
• είναι ανανεώσιμη
• δίνει απ’ ευθείας μηχανική ενέργεια, η οποία με απλά μέσα μετατρέπεται σε
οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας
• πολλά από τα στοιχεία της ανεμογεννήτριας μπορούν να ανακυκλωθούν
• προσφέρεται για περιφερειακή ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως:
• δεν έχει αξιοπιστία διαθεσιμότητας, αφού εξαρτάται από το στατιστικό
χαρακτήρα του ανέμου και άρα ο έλεγχος του ρυθμού παροχής ενέργειας είναι
αδύνατος
• είναι ήπια μορφή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα ενέργειας ανά
μονάδα χρόνου που μπορεί να δεσμευτεί σε κάθε τετραγωνικό μέτρο
επιφάνειας που προσβάλλεται από τον άνεμο είναι μικρή.

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ανεμογγενητριών

Θα μετρήσουμε τα παρακάτω μεγέθη:

 • Πυκνότητα ισχύος S ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων  λόγω ασύρματης εκπομπής κινητής τηλεφωνίας  WiMax κινητής τηλεφωνίας (μέτρηση σε μW/m2).
 • Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από χαμηλές συχνότητες λόγω γραμμικών αγωγών μεταγωγής υψηλής τάσης ή μεγάλων πινάκων διανομής ισχύος .
 • Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από χαμηλές συχνότητες λόγω γεννητριών και μηχανών παραγωγής ενέργειας καθώς και φωτοβολταϊκών Πάνελ και Inverters .
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία με την μέτρηση της πυκνότητα ροής μαγνητικών πεδίων σε nT  και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων σε μΑ/m2
πιστοποίηση προστασίας από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες

Πιστοποίηση

 • Πιστοποιητικό για τον χώρο υποδοχής σας / γραφεία σας
 • Certificate Stickers για όλους τους χώρους ελέγχου
 • Πιστοποιητικό για τη Ιστοσελίδα σας
 • Ηλεκτρομαγνητικός Χάρτης της περιοχής επί των τοπογραφικών  σας
 • Ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού
 • Ανάδειξη του Πράσινου και αειφόρου χαρακτήρα της επιχείρησης
 • Ενίσχυση του πράσινου χαρακτήρα σας στις τοπικές κοινωνίες
 • Μη αμφισβητήσιμη υπηρεσία λόγω υπερσύγχρονης τεχνολογίας του εξοπλισμού μετρήσεων μας
 • Calibrated εξοπλισμός της Wavecontrol Spain / Germany
 • Η Πιστοποίησή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση και όπου απαιτείται
 • Σας δίνουμε αυτοκόλλητη σήμανση για τους Green χώρους σας
 • Σας εκδίδουμε Certificate στο δικτυακό μας τόπο συνοδευόμενο με καταχώρηση στην σελίδας σας διεθνώς αναγνωρισμένη
 • Η Πιστοποίησή σας δίνει ισχυρή φήμη ως εταιρεία με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς όλο και περισσότερο εκτιμώνται οι χώροι με χαμηλή ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση, ιδιαίτερα από άτομα υψηλού κινδύνου, σε περιοχές δράσης σας
 • Παρέχουμε πλήθος εγγράφων με διεθνή στοιχεία σχετικά με τις ακτινοβολίες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Η υπηρεσία μας δημιουργεί ένα ισχυρό εργαλείο στο marketing της επιχείρησής σας καθώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την παρεχόμενη ασφάλεια και πιστοποίηση.
 • Πιστοποιούμε με νέες μετρήσεις για τα αποτελέσματα πιθανής θωράκισης
 • Παρέχουμε εγγύηση 10 χρόνων για την θωράκιση (εφόσον τηρηθούν σωστά οι οδηγίες μας τόσο κατά την εφαρμογή των υλικών θωράκισης όσο και κατά την συντήρηση τους)
Εταιρεία μέτρησης ακτινοβολίας ανεμογεννητριών

Αιολικά πάρκα

 1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1α) Σημεία ελέγχου:

Για τις Χαμηλές συχνότητες εκτιμώνται πολλαπλά σημεία ελέγχου

Για τις Χαμηλές συχνότητες  θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στους χώρους, από  Μετασχηματιστές  και Γεννήτριες Παροχής Ενέργειας

 1. Μετρήσεις σε όλη γεωγραφικά την περιοχή με βάση των κατόψεων σε ακριβή σημεία με καθορισμένες μέσω GPS συντεταγμένες  στο οικόπεδο – περιοχή των μετρήσεων
 2. Μετρήσεις σε κάθε ανεμογεννήτρια στο έδαφος και σε καθορισμένο ύψος
 3. Εκτιμώνται πολλαπλά σημεία ελέγχου ορισμένα με κύκλους έχοντες κέντρα τα σημεία εκπομπής των μηχανών  σας
 4. Έμφαση στην ασφάλεια της περιοχής και του προσωπικού
 5. Μετρήσεις σε μετ/τες και δίκτυο διανομής ενέργειας από το αιολικό πάρκο μέσω δικτύου της ΔΕΔΗΕ
 6. Μετρήσεις κάθε ευαίσθητου τομέα που εσείς θα καθορίσετε στην περιοχή
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ανεμογγενητριών

2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

2α) Αποτύπωση του ηλεκτρομαγνητικού χάρτη των μηχανών για όλους  τους χώρους

2β) Αποτύπωση του ηλεκτρομαγνητικού χάρτη της περιοχής ενέργειας των μηχανών σας

2γ) Αναλυτικά
2.1 μετρήσεις
2.2  καταγραφή
2.3  ορισμοί περιοχών
2.4  καθορισμός με συντεταγμένες στο σχέδιο
2.5  μέτρα ασφαλείας
2.6  μέγιστοι χρόνοι παραμονής προσωπικού στις ορισμένες περιοχές
2.7  πλήρης ανάλυση των γεγονότων
2.8  διεθνείς προδιαγραφές και επιδημιολογικές μελέτες
2.9  εξοπλισμοί ασφαλείας προσωπικού για εργασία
εντός ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
2.10 σήμανση πάνω στους χώρους με φυσικό τρόπο περιοχών
2.11 επιτόπια χρωματική διάκριση επικινδυνότητας περιοχών
(Μπλε, κίτρινη, κόκκινη)
2.12 τοποθέτηση με σαφήνεια πινακίδων χρωματικών διακρίσεων
με χρόνους παραμονής προσωπικού

Θα δοθούν επιπλέον χάρτες (εκτός αυτών με τις απόλυτες τιμές) με χρωματικό κώδικα στους οποίους θα χαρακτηρίζονται οι περιοχές που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, όπως προκύπτουν από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές συστάσεις υγείας για χώρους εργασίας προσωπικού και πολιτών.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι αναγκαίο να συγκριθούν με τα Εθνικά όρια που έχουν τεθεί καθώς και με τα όρια τουλάχιστον τριών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους, ως προς τα όρια που έχουν θέσει οι χώρες αυτές.

Ενημερωτικοί σύνδεσμοι για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία σε σχέση με τις Ανεμογεννήτριες, Αιολικά Πάρκα:

Ανεμογεννήτριες

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων

Ανεμογεννήτριες και Περιβάλλον, Ακτινοβολίες κτλ

Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα - WWF

Άρθρα για τις Ανεμογεννήτριες

Σκεπτικισμός έναντι των ανεμογεννητριών

Επικριτές των Ανεμογεννητριών

Υποστηρικτές των Ανεμογεννητριών

Ανεμογεννήτριες, τα υπέρ και τα κατά

Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά

Γιατί κατηγορούνται οι Ανεμογεννήτριες και τι λένε οι υπέρμαχοι τους;

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων

 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από Μετασχηματιστές Ισχύος Ηλεκτρικού Ρεύματος, Πυλώνες Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος –  μεσαίας τάσης – χαμηλής τάσης)

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ανεμογγενητριών
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP