Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Κεραιών (μέτρηση ακτινοβολίας Υψηλών Συχνοτήτων)

Μετράμε τις ακτινοβολίες από κεραίες και πάρκα κεραιών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και τηλεφωνικών μεταδόσεων

Ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας 5G

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΡΑΙΩΝ (ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ)

Μετράμε την ακτινοβολία από συστήματα σταθμών βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

 • Μετράμε την ακτινοβολία των Radar Αεροδρομίων
 • Ακτινοβολία από όλες τις συχνότητες 5G / 4G / 3G, WiMax, Tetra, κτλ
 • Μετράμε ακτινοβολίες σε οποιαδήποτε κεραιοσύστημα εκπομπής Ραδιοφώνου, Τηλεόρασης
 • Μετράμε ακτινοβολίες από 400MHz σε 40.000MHz (40 GHz)

Οι σταθερές κεραίες που χρησιμοποιούνται για τις ασύρματες επικοινωνίες ονομάζονται σταθμοί βάσης κυψελωτών επικοινωνιών ή πύργοι μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας.

Σε μερικές περιπτώσεις οι πομποδέκτες και οι κεραίες είναι προσαρτημένα στην κορυφή κτιρίων, όπου το ίδιο το κτίριο προσφέρει το απαραίτητο ύψος. Το τυπικό ύψος εγκαταστάσεων σταθμών βάσης κυμαίνεται μεταξύ 15 και 60 μέτρων. Τα ραδιοσήματα τροφοδοτούνται μέσω καλωδίων προς τις κεραίες και στη συνέχεια, εκπέμπονται ως ραδιοκύματα στην περιοχή ή την κυψέλη που περιβάλλει το σταθμό βάσης. Οι κεραίες που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση και λήψη σημάτων προς και από τους κινητούς χρήστες είναι συνήθως περίπου 15-30 εκατοστά σε πλάτος και μέχρι μερικά μέτρα σε μήκος, ανάλογα με την συχνότητα λειτουργίας τους, και αποτελούνται από ορθογώνια πλαίσια με διαστάσεις περίπου 0.3-1.2 μέτρων (sector antenna)

Δίκτυα WIMAX (WIFI) long rage δίκτυα για παροχή διαδικτύου στην κινητή τηλεφωνία

Ασύρματες κοινότητες ίντερνετ όπως διαφόρων πανεπιστημίων

Κατασκευές κεραιών για χρήση σωμάτων ασφαλείας και διπλωματικών σωμάτων κ.α.

Κεραίες και μικροκυματικές ζεύξεις βιομηχανικών κτηρίων και επιχειρήσεων κτλ

Δορυφόροι και σημεία δορυφορικών ζεύξεων

Ακτινοβολία από διατάξεις ραντάρ - ακτινοβολία χαμηλής ενέργειας

Πέρα όμως από τις παραπάνω κεραίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα, στους σταθμούς βάσης υπάρχουν και κεραίες σε σχήμα πιάτου (dish antenna), οι οποίες αποτελούν τερματικούς κόμβους μικροκυματικής σύνδεσης σημείο σε σημείο και επικοινωνίας με άλλους σταθμούς βάσης για τη διασύνδεση του δικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σταθμοί βάσεις συνδέονται μεταξύ τους με υπόγεια καλώδια αντί για μικροκυματικές συνδέσεις.

Ανάλογα με τη θέση του σταθμού βάσης και το πλήθος των εξυπηρετούμενων χρηστών κινητών τηλεφώνων, οι σταθμοί βάσης μπορούν να απέχουν μεταξύ τους, από μερικές εκατοντάδες μέτρα, σε μεγάλες πόλεις, μέχρι μερικά χιλιόμετρα σε αγροτικές περιοχές. Τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται κυψέλες, η καθεμία από τις οποίες εξυπηρετείται από ένα σταθμό βάσης. Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν το σύνδεσμο του χρήστη με το δίκτυο. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρηση της σύνδεσης των κινητών τηλεφώνων με το δίκτυο, καθώς οι χρήστες μετακινούνται από τη μία κυψέλη στην άλλη.

Υπάρχουν όρια σχετικά με την μέγιστη περιοχή κάλυψης των σταθμών βάσης διότι τα ραδιοκύματα εξασθενούν σημαντικά, καθώς διαδίδονται στον αέρα. Ανεξαρτήτως εξοπλισμού, η ισχύς των ραδιοκυμάτων μειώνεται κατακόρυφα, καθώς απομακρυνόμαστε από την κεραία. Σε ελεύθερο χώρο, η ισχύς μειώνεται στο ένα τέταρτο της αρχικής, όταν η απόσταση διπλασιάζεται.
Στην πραγματικότητα η ισχύς μειώνεται πολύ πιο γρήγορα λόγω της απώλειας της ισχύος του σήματος (επίσης γνωστή ως «εξασθένιση») που προκαλείται επειδή τα ραδιοκύματα πρέπει να περάσουν μέσα από εμπόδια όπως δέντρα και κτίρια.
Κεραίες με τιμές ισχύος εκπομπής επιτρέπουν τη διάδοση των ραδιοκυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, όμως πέραν των 35 χιλιομέτρων, ο χρόνος που απαιτείται για να μεταδοθούν τα σήματα μεταξύ των κινητών τηλεφώνων και των σταθμών βάσης GSM αυξάνεται αισθητά.

Ακτινοβολία από Κεραιές Κινητής Τηλεφωνίας 5G

Θωρακίζουμε κτήρια και ανιχνεύουμε ακτινοβολίες από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία που βάλουν περιοχές, κτήρια και οικισμούς λόγω ύπαρξης συστημάτων σταθμών βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

Δορυφορικά πάρκα για επικοινωνία και links Το ραδιοτηλεσκόπιο είναι ειδικό όργανο δέκτης ραδιοκυμάτων σε μορφή κατευθυντικής ραδιοφωνικής κεραίας που χρησιμοποιείται στη Ραδιοαστρονομία, αλλά και στην παρακολούθηση τεχνητών δορυφόρων ή διαστημικών σκαφών και στη συλλογή των δεδομένων που μεταδίδουν στη Γη. Στον αστρονομικό τους ρόλο, διαφέρουν από τα συνηθισμένα (οπτικά) τηλεσκόπια στο ότι ανιχνεύουν ραδιοκύματα αντί φως.

Συσκευές εντός των οικιών για διάφορες χρήσεις όπως

 • Φούρνοι μικροκυμάτων
 • Συσκευές επιτήρησης των μωρών
 • Περιφερειακά Η/Υ όπως οι εκτυπωτές που συνδέονται με τους υπολογιστές ασύρματα
 • Κονσόλες παιχνιδιών ασύρματες
 • Ασύρματα Router
 • Aσύρματoι μεταγωγείς τηλεοπτικού σήματος
 • Συστήματα συναγερμού
 • Ασύρματα πυρανίχνευσης
 • Ραδιοδίκτυα
 • Φούρνοι οικιακοί Low FQ
 • Μεγάλοι καταψύκτες με ισχυρούς κινητήρες
 • Radar παράκτιας Ναυτιλίας Αεροδρομίων στρατού

Με απλά λόγια το radar είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μας επιτρέπει να «βλέπουμε» τον γύρω μας χώρο στο σκοτάδι ή σε ομίχλη. Στην πραγματικότητα, είναι ένας πομποδέκτης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων που με κατάλληλες ηλεκτρονικές βαθμίδες μας βοηθά να παρατηρήσουμε πάνω στην οθόνη του τον περιβάλλοντα χώρο μας, ακτές, πλοία και αεροσκάφη κ.λπ. Μας δίνει ακόμη τη δυνατότητα να υπολογίζουμε αποστάσεις και διοπτεύσεις μεταξύ «στόχων» και του σκάφους μας. Ανάλογα με τη χρήση τους (π.χ. για προσέγγιση αεροσκαφών κ.λπ.) τα radar διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες.

Τα βρίσκουμε σε:

◦ Αεροδρόμια
◦ Λιμάνια, μαρίνες
◦ Μετεωρολογικές υπηρεσίες
◦ Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Θωρακίζουμε κτήρια και οικίες που βάλλονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά σε πάρκα κεραιών και αεροδρόμια

Ακτινοβολία από Πάρκα Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας

Πάρκα κεραιών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων

Α. Σταθμός: 'Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
B. Πάρκο Κεραιών: Καθορισμένος ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
Γ. Διαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς κατά τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών.
Δ. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.

Θωρακίζουμε κτίρια και ανιχνεύουμε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία που βάλουν περιοχές, κτήρια και οικισμούς λόγω ύπαρξης πάρκων κεραιών στην περιοχή

Παραθέτουμε ένα πίνακα με τα θεσμοθετημένα Όρια Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Ελλάδα - σύγκριση με τα Όρια Ακτινοβολιας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και διεθνώς)

Όρια Ηλεκτρομαγνητικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ενημερωτικοί σύνδεσμοι για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας:

Κεραίες και Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (ΕΕΤΤ)

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Επίδραση Ακτινοβολίας Κεραιών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στην Υγεία των Κατοίκων

Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας - Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (Συνήγορος του Πολίτη)

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Νομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Όρια Ασφαλούς Έκθεσης

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία

Εταιρεία μέτρησης ακτινοβολίας - κεραίες κινητής τηλεφωνίας 5G

Χρησιμοποιούμε Επιστημονικά Όργανα Wavecontrol - Για Αξιόπιστες Μετρήσεις και Σοβαρά Αποτελέσματα... Για Πραγματικές Μετρήσεις Συχνοτήτων 5G όλου του φάσματος ! Ακόμα και στην High Band 5G (Μικροκυματικές Συχνότητες Υψηλού Φάσματος έως και 30GHz), Η μοναδική ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί να μετρήσει αξιόπιστα συχνότητες 5G - έως και 40GHz !

Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP