Μετατροπές Μονάδων Μέτρησης στις μετρήσεις ακτινοβολίας


Μαθηματικοί Τύποι Μετατροπής (Conversion Formulas) - μετατροπές μονάδων μέτρησης για πληρέστερη κατανόηση

Οι ακόλουθοι τύποι είναι χρήσιμοι για την εκτίμηση της έκθεσης από τεχνολογίες ηλεκτροφόρων καλωδίων και ασύρματες τεχνολογίες.

Μαθηματικός Τύπος για μετατροπή από milligauss (mG) σε microTesla (μT)

1 milligauss = 0.1 microtesla

1 microtesla = 10 milligauss

Μαθηματικοί Τύποι μετατροπής για εκπομπές Ασύρματων (ραδιοφωνικών / μικροκυματικών)

Μετατροπή από μονάδες Πυκνότητας Ισχύος: mW/cm2 σε W/m2 και μW/cm2 σε mW/m2

1 mW/cm2 = 10,000 mW/m2 = 10W/m2

1 μW/cm2 = 10,000 μW/m2 = 10mW/m2

Μαθηματικός Τύπος για μετατροπή από Πυκνότητα Ισχύος (W/m2) σε Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (V/m)

V/m = (W/m2 x 377)1/2

Παράδειγμα: 1 mW/m2 = (0.001 * 377)1/2 V/m = 0.6 V/m

Μαθηματικός Τύπος για μετατροπή από ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (V/m) σε Πυκνότητα Ισχύος (W/m2)

W/m2 = (V/m)2 / 377

Παράδειγμα: 0.6 V/m = (0.6)(0.6)/377 W/m2 = 0.001 W/m2 = 1 mW/m2

Τύπος για μετατροπή από dbM σε Ισχύ Μετάδοσης (mW)

dBm = 10 * log10(mW)

Παράδειγμα: 31 mW = 10 * log1031 = 15 dBm

Τύπος για μετατροπή από Ισχύ Μετάδοσης (mW) σε dbM

mW = 10^(dBm/10)

Παράδειγμα: 15 dBm = 10^1.5 = 31 mW

Τύπος για μετατροπή από Ισχύ Μετάδοσης (mW) σε Πυκνότητα Ισχύος

Σημειώστε ότι αυτός ο τύπος παρέχει την πυκνότητα ισχύος υποθέτοντας ομοιόμορφη κατανομή ισχύος σε όλες τις κατευθύνσεις. Δεδομένου ότι η κατανομή ενός πύργου κυψέλης μπορεί να περιλαμβάνει πλευρικούς λοβούς, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες κατευθύνσεις μπορεί να έχουν υψηλότερη πυκνότητα ισχύος από άλλες.

Πυκνότητα ισχύος = P/4Πr2

όπου το P είναι η ισχύς μετάδοσης, το r είναι η απόσταση και το 4Πr2 είναι η επιφάνεια της σφαίρας.

Παράδειγμα: 31 mW at r=1m η απόσταση μεταφράζεται σε 31/4*Π*(1)2 = ~2.5 mW/m2

 

Θωρακίζουμε Κτήρια/Χώρους και ανιχνεύουμε Ηλετρομαγνητικά Πεδία που βάλουν περιοχές, οικισμούς και κτήρια λόγω υπαρξης Πάρκων Κεραιών στην περιοχή...

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

λαμβάνεται τα ενημερωτικά άρθρα μας

ευαίσθητα όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 5G κινητής τηλεφωνίας
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP