ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Με τον όρο ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία οι επιστήμονες εννοούν την μεταφορά ενέργειας με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, δηλαδή ηλεκτρικών και μαγνητικών κυμάτων που διαδίδονται ταυτόχρονα στο χώρο με τη ταχύτητα του φωτός. Τα διάφορα είδη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα με τη συχνότητα ή το μήκος του διαδιδόμενου κύματος. Η συχνότητα μετράται σε Hz (ταλαντώσεις ή κύκλοι ανά δευτερόλεπτο).

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ;

Παρόλο που οι περισσότεροι συνδέουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Για παράδειγμα το φως του ήλιου ή η θερμότητα που εκπέμπεται από ένα θερμό σώμα είναι μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Φυσικά, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι και οι ακτίνες-Χ, τα ραδιοκύματα ή το σήμα των κινητών τηλεφώνων. Αυτό που τις διαφοροποιεί είναι η ενέργεια που μεταφέρουν και το πόσο εύκολα  μπορούν να διαπερνούν τα υλικά εμπόδια. Στο σχήμα φαίνεται ολόκληρο το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Όσο μεγαλύτερη συχνότητα έχει μία ακτινοβολία, τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρει.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ;

Γύρω μας υπάρχουν φυσικές πηγές (γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ηλιακό φως κ.α.) ή τεχνητές πηγές (τα κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,  έτσι η έκθεσή μας σε αυτή είναι καθημερινή.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ;

Η απάντηση είναι  ναι και όχι. Εξαρτάται από το είδος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και από το χρόνο έκθεσης ενός οργανισμού σε αυτή. Το φως του ήλιου δεν είναι επικίνδυνο και  χάρις σε αυτό μπορούμε και βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε μπορεί να γίνει επιβλαβές τους καλοκαιρινούς μήνες ύστερα από έκθεση μεγάλης διάρκειας σε αυτό. Οι ακτίνες-Χ και η ραδιενέργεια από την άλλη είναι επικίνδυνες ακτινοβολίες ακόμα σε μικρής διάρκειας έκθεση γιατί έχουν πολύ μεγάλη ενέργεια και εισέρχονται εύκολα στο σώμα μας και ονομάζονται  ιονίζουσες ακτινοβολίες. Τα ραδιοκύματα (ραδιόφωνο, ασύρματοι κλπ) μεταφέρουν μικρά ποσά ενέργειας και θεωρούνται ασφαλή για τους οργανισμούς.

Επιπλέον ο βαθμός επικινδυνότητα εξαρτάται και από τον οργανισμό που δέχεται την ακτινοβολία. Διαφορετική ανοχή έχει ένας ενήλικας και άλλη ένα νήπιο. Για το λόγο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί χρησιμοποιούνται υπέρηχοι (ηχητικά κύματα που δεν επιβαρύνουν καθόλου) αντί ακτινών-Χ για παρακολουθήσουν οι γιατροί την κατάσταση του εμβρύου στην κοιλιά της εγκύου.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ" ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ;

Με δύο τρόπους κυρίως μπορεί να επηρεάσουν έναν οργανισμό οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.

Ο πρώτος είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του σημείου του σώματος που δέχεται την ακτινοβολία. Θυμηθείτε ότι η  ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταφέρει ενέργεια. Όταν ένα σώμα δέχεται αυτή την ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε θερμότητα στα κύτταρα του οργανισμού. Η μακροχρόνια αύξηση της θερμοκρασίας των κυττάρων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην κανονική τους λειτουργία. Αυτός ο τρόπος δράσης αφορά κυρίως τις μη ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες  όπως για παράδειγμα το φως του ήλιου ή τα ραδιοκύματα.

Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες όπως η ραδιενέργεια  και οι ακτίνες-Χ λόγω της πολύ υψηλής τους ενέργειας και διεισδυτικότητας,  εισέρχονται μέσα στα κύτταρα και μπορούν να προκαλέσουν άμεσα σοβαρές βλάβες στη λειτουργία των οργανισμών όπως μεταλλάξεις του γενετικού υλικού, καταστροφή ενζύμων κλπ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ραδιενέργεια είναι άκρως επικίνδυνη και απαγορεύεται η έκθεση σε αυτή. Επίσης οι ακτίνες-Χ χρησιμοποιούνται με φειδώ από τους γιατρούς και όταν συντρέχει λόγος, ώστε να περιορίζεται η άσκοπη έκθεση των ασθενών σε αυτές.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗς ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ;

Ναι, έχουν θεσπιστεί όρια έκθεσης στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Φυσικά, διαφέρουν ανάλογα με το είδος της ακτινοβολίας και την ηλικία του ατόμου. Για τις ισχυρές ακτινοβολίες όπως η ραδιενέργεια απαγορεύεται εντελώς η έκθεση σε αυτές, εκτός αν γίνεται για θεραπευτικούς λόγους από  ειδικευμένους γιατρούς(ακτινοθεραπεία). Για τα υπόλοιπα είδη ακτινοβολίας, τις λεγόμενες και μη ιονίζουσες,  έχουν καθοριστεί διεθνή όρια ασφαλούς έκθεσης από την ∆ιεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). Με βάση τα όρια της ICNIRP κάθε κράτος θεσπίζει εθνική νομολογία που καθορίζει τα επιτρεπτά όρια έκθεσης στις ακτινοβολίες. Στην Ελλάδα ο νόμος 3431/2006 επιβάλλει περιορισμούς σχετικά με όρους εγκατάστασης κεραιών εκπομπής, καθορίζοντας μάλιστα σαν ανώτατα όρια το 70% των ορίων της ICNIRP, ενώ αν σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, ή νοσοκομεία, τα επίπεδα έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των ορίων της ICNIRP.  Στην Ελλάδα υπεύθυνος φορέας για τον έλεγχο και τη διαπίστευση είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του Δημόκριτου.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Η ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΡΟΥΤΕΡ), ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ) ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, Η ΟΧΙ;

Και εδώ η απάντηση είναι ναι και όχι. Πριν συνεχίσετε, σκεφτείτε ότι ακόμα και το φως του ήλιου μπορεί να γίνει επικίνδυνο όταν η έκθεση σε αυτό είναι μεγάλης διάρκειας ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, η οποία θεωρείται γενικά ασφαλής για περιορισμένη έκθεση. Ωστόσο μην ξεχνάτε, ότι οι κι ίδιοι οι κατασκευαστές συνιστούν να μην γίνεται πολύωρη χρήση με τη συσκευή σε άμεση επαφή με το κεφάλι, να χρησιμοποιούνται καλώδια ή Bluetooth, και να περιορίζεται όσον το δυνατόν η χρήση των κινητών από παιδιά. Επίσης, οι κατασκευαστές οικιακών συσκευών που εκπέμπουν Η/Μ ακτινοβολία συνιστούν οι βάσεις των ασυρμάτων τηλεφώνων και τα ασύρματα ρούτερ να μην τοποθετούνται κοντά σε κρεβάτια και υπνοδωμάτια.

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ;

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καμία σχέση με τη ραδιενέργεια. Εντάσσεται στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, δηλαδή στις ακτινοβολίες που είναι αδύνατο να προκαλέσουν ιοντισμό των μορίων και να διασπάσουν χημικούς δεσμούς

ΠΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟς ΒΑΣΗΣ;

Τρία είναι τα φυσικά μεγέθη που περιγράφουν την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας:

  • η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V/m)
  • η ένταση του μαγνητικού πεδίου (Α/m) και
  • η πυκνότητα ισχύος (W/m2).

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΜΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ;

Φυσικά και τηρούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει ένα προϊόν στην αγορά είναι να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων και η συμμόρφωση με τα όρια ακτινοβολιών. Για τα κινητά τηλέφωνα έχει θεσπιστεί το πρότυπο SAR, το οποίο όμως αφορά μόνο τις θερμικές επιδράσεις που προκαλούν οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ;

Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση όρια  που πρέπει να πληρούνται για να εγκατασταθεί κάπου μία κεραία και καθορίζεται με βάση το νόμο η μικρότερη δυνατή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Φυσικά, τα όρια και οι αποστάσεις εξαρτώνται από την ισχύ και τη συχνότητα στην οποία εκπέμπει η κεραία. Τα όρια αυτά είναι αυστηρότερα όταν βρίσκονται σε μικρή ακτίνα ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία κλπ.

Επίπεδα αναφοράς της Ελληνικής Νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων όπως προκύπτουν για συντελεστή μείωσης 70% και 60% των ορίων της ICNIRP για την ισοδύναμη πυκνότητα ισχίος επίπεδου κύματος (Ρ).


Περιοχή Συχνοτήτων
70% 60% Εφαρμογές
Ρ(μW/m2) Ρ(μW/m2)
10-400MHz 1.400.000 1.200.000 ραδιοφωνία FM, επικοινωνίες TETRA, εκπομπές VHF, κ.α.
600 MHz 2.100.000 1.800.000 εκπομπές TV UHF
800 MHz 2.800.000 2.400.000
900 MHz 3.100.000 2.700.000 κινητή τηλεφωνία  GSM-900
1800 MHz 6.300.000 5.400.000 κινητή τηλεφωνία  GSM-1800
2-300GHz 7.000.000 6.000.000 κινητή τηλεφωνία UMTS, μικροκυματικές ζεύξεις, δορυφορικές επικοινωνίες

 

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ;

Στις γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούνται ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δεν έχουν την μορφή ηλεκτρομαγνητικού κύματος και μεταβάλλονται στη συχνότητα των 50Hz (χαμηλή συχνότητα), όμοια με τα πεδία που δημιουργούνται στο περιβάλλον όλων των ηλεκτρικών συσκευών που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας έχει την μορφή ηλεκτρομαγνητικού κύματος και μεταβάλλεται με υψηλή συχνότητα 700 MHz και πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από τις γραμμές υψηλής τάσης και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο περιβάλλον κεραιών κινητής τηλεφωνίας να έχουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και διαφορετικές βιολογικές επιδράσεις. Γι’ αυτό το λόγο η μέτρηση και η μελέτη τους απαιτεί ξεχωριστά και διαφορετικά όργανα.

ΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ;

Κανείς δεν μπορεί να σας απαντήσει με σιγουριά σε αυτό. Για τρεις κυρίως λόγους:

Α. Πρώτον τα όρια αυτά καθιερώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα θερμικά αποτελέσματα των ακτινοβολιών  στους οργανισμούς. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επιστήμονές και ειδικοί αναθεωρούν την επικρατούσα άποψη ότι οι ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας προκαλούν μόνο θερμικά αποτελέσματα στους οργανισμούς. Υπάρχουν όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι πιθανών η μακροχρόνια έκθεση σε ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας να μπορεί να επιφέρει και άλλα προβλήματα. Για το λόγο αυτό εξάλλου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας στους “ενδεχομένως καρκινογόνους” παράγοντες. Πριν σπεύσετε να πετάξετε το κινητό σας, σημειώστε ότι ο καφές και τα καυσαέρια των μηχανών εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Πάντως πολλοί διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί και φορείς συνιστούν να τηρούνται χαμηλότερα όρια έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Η/Μ ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας μπορούν να έχουν και άλλες επιπτώσεις εκτός την αύξηση της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα η BIOINITIATIVE, μία διεθνής συνεργασία επιστημόνων σχετικών με την  βιοασφάλεια έχει θέσει ως ασφαλή όρια τα 3-6μw/m2, ενώ Οργανισμός Κτιριακών Βιολόγων της Γερμανίας, ένας από τους πιο έγκυρους και αναγνωρισμένους διεθνώς σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας, συνιστά να ακολουθούνται οι οδηγίες του παρακάτω  πίνακα.

Καμία ανησυχία Ελάχιστη ανησυχία Σοβαρή ανησυχία Υπερβολική ανησυχία
<0.1μW/m2 0.1μW/m2 to 10μW/m2 10μW/m2 to 1000μW/m2 > 1000μW/m2

 

Β. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να σας διαβεβαιώσει αν είστε ασφαλής από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, είναι πως δεν υπάρχουν μακροχρόνια στατιστικά δεδομένα για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στους ανθρώπους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόλις τα τελευταία 20 χρόνια οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας (κινητά, ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματο ιντερνέτ) έχουν μπει στην καθημερινότητα μας.

Γ. Τρίτον, η συμμόρφωση  με τα όρια  που έχουν καθοριστεί από τον ICNIRP και ακολουθούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις δεν είναι πάντα εφικτή λόγω αδυναμίας διεξοδικών ελέγχων ή λόγω άγνοιας και αδιαφορίας των πολιτών που  επιλέγουν να ζήσουν  ή να εργαστούν  κοντά σε ισχυρές πηγές ακτινοβολιών. Το παράδειγμα της εικόνας είναι αποκαλυπτικό. Εσείς θα κατοικούσατε σε αυτό το σπίτι ή θα στέλνατε τα παιδιά σας σε ένα σχολείο που βρίσκεται κάτω από καλώδια υψηλής τάσης;

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ;

Καταρχάς ακολουθείτε τις συμβουλές και οδηγίες των κατασκευαστών των οικιακών συσκευών και των κινητών τηλεφώνων.  Όσον αφορά τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή τις γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ, μπορείτε να ζητήσετε να γίνει μέτρηση των ακτινοβολιών που δέχεται  ο χώρος σας από ειδικό συνεργείο. Αν έχουν τηρηθεί οι πολεοδομικοί κανόνες και οι κεραίες έχουν νόμιμη άδεια, το πιο πιθανό είναι  η ακτινοβολία που δέχεστε να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια που ορίζει ο νόμος.

ΑΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΡΙΩΝ, Η, ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ;

Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να θωρακίσετε το χώρο σας με ειδικά προστατευτικά υλικά που θα εκμηδενίσουν τα ποσοστά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία που εισέρχονται στο σπίτι σας. Η θωράκιση γίνεται από ειδικό συνεργείο και επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητά της με νέα μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ύστερα από την εγκατάσταση. Η θωράκιση είναι σχετικά οικονομική διαδικασία και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες οικοδομικές εργασίες. Φανταστείτε ότι η αναστάτωση θα είναι όση και με το να βάφατε κάποιους τοίχους ή να αλλάζατε μερικά τζάμια

ΑΝ ΚΑΝΩ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ - ΜΕΤΑ "ΘΑ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ" ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

Φυσικά και θα πιάνει το κινητό όπως και οι υπόλοιπες συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα  Σκεφτείτε ότι ένα κινητό για να έχει φουλ σήμα χρειάζεται μόνο 0,1 μW/m2, δηλαδή όσο η πλέον ασφαλή τιμή που έχει ορίσει ο SMB.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ (SAR);

Με την έκθεση μας στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μια ποσότητα αυτής της ενέργειας απορροφάται από το σώμα μας. Ο ρυθμός ειδικής απορρόφησης ενέργειας ή SAR (Specific Absorption Rate) εκφράζει την απορροφούμενη ισχύ ανά μονάδα μάζας του σώματος. Ο μέσος ολόσωμος SAR εκφράζει την μέση τιμή της απορροφούμενης ενέργειας σε όλο το σώμα και ο SAR στο κεφάλι και στον κορμό, καθώς και στα άκρα, αναφέρεται στην τοπική απορρόφηση στα μέλη αυτά. Ως αναφορά τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται ο τοπικός SAR για την περιοχή του κεφαλιού και στην περίπτωση των σταθμών βάσης ο μέσος ολόσωμος SAR.

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ;

Η έκθεση ενός ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση μέρους αυτής από το ανθρώπινο σώμα. Το ποσό της ενέργειας που απορροφάται εξαρτάται από την ένταση και την συχνότητα της ακτινοβολίας, αλλά και από παράγοντες όπως το βάρος, ύψος του σώματός του, υπό ποιές συνθήκες έγινε η έκθεση όπως κατεύθυνση προέλευσης ακτινοβολίας, απόσταση, διάρκεια, αν η έκθεση είναι τοπική ή ολόσωμη καθώς και την ηλικία και στην κατάσταση του ατόμου παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένοι

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

λαμβάνεται τα ενημερωτικά άρθρα μας

Eξοπλισμός μέτρησης ακτινοβολίας 5g κινητής τηλεφωνίας
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP